O NAS

Projekt „Kampania Edukacyjna Polskie drogi do niepodległości” jest realizowany przez Fundację Wiedza-Rozwój-Bezpieczeństwo na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W ramach projektu powstał min. cykl dziewięciu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. W ramach projektu przeprowadzane są również w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, tzw. Żywe Lekcje Historii, w ramach których młodzież ma szansę stanąć oko w oko z ludźmi bezpośrednio związanymi z wydarzeniami historycznymi (kombatantami, rodzinami uczestników opisywanych wydarzeń i pasjonatami aktywnie propagującymi pamięć o tamtych czasach i ich bohaterach).

Projekt jest sfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.